Parannuksia Hämeenlinnan asfalttiaseman toimintaan

Asfaltointikausi on juuri alkamassa ja luvassa on jälleen työntäyteinen kesä Hämeenlinnan asfalttiasemalla. Vähentääkseen mahdollisia ympäristöhaittoja Peab Asfalt on investoinut uusiin laitteisiin.

Asfaltin valmistuksessa kiviaineksen kuivaus ja lämmitys on paljon energiaa vaativa vaihe, jossa myös vapautuu eniten savukaasuja. Vähentääkseen savukaasujen määrää Peabilla on investoitu uuteen laitteistoon. Asfalttiaseman kuivausrumpu on vaihdettu uuteen n. 2 metriä aiempaa pidempään malliin, sillä edellisellä kaudella vanhaan rumpuun tekemämme huomattavat muutokset eivät tuoneet riittäviä tuloksia. Uuden rummun myötä myös kaasupolttimen rakennetta on muutettu siihen sopivaksi.

Teknisesti rakenne on täysin uusi. Sillä estetään, ettei kierrätysmateriaali eli vanha, murskattu asfaltti pääse missään vaiheessa alttiiksi liian suurelle lämpösäteilylle. Tämä pienentää rummusta tulevien savukaasujen päästöjä entisestään ja sen ansiosta vähentää ympäristölle tulevia hajuhaittoja.

Lisäksi olemme testanneet erilaisia menetelmiä valmistuslämpötilan laskemiseksi, mikä puolestaan vähentäisi päästöjä edelleen. Nämä kokeilut jatkuvat jälleen tuotannon nyt alkaessa. Myös autojen lastauksen yhteydessä vapautuvien höyryjen hallintaan on meneillään oma kehitysprojektinsa.

– Teemme paljon työtä toimintamme ympäristölle aiheuttavien haittojen minimoimiseksi. Etsimme erilaisia teknologioita ja laitteistoja, joiden avulla pystyisimme vaikuttamaan savukaasujen määrään. On hienoa, että pääsemme aloittamaan kauden uudella laitteistolla, kertoo Peab Asfaltin ympäristöpäällikkö Maiju Räsänen.

Lisätiedot:

Ympäristöpäällikkö Maiju Räsänen, Peab Asfalt, maiju.rasanen@peabasfalt.fi, p. +358 50 590 8460

Peab on Pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, jolla on 15 000 työntekijää ja 5,5 miljardin euron liikevaihto. Paikallisen läsnäolon ja omien resurssiemme avulla kehitämme ja rakennamme arkea. Pääkonttori sijaitsee Förslövissä, Skånessa. Konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä. www.peab.fi