Tiivis pohja Lemground-maabentoniitillä

Lemground on maabentoniitti, jota käytetään mineraalisena tiivisteenä. Sen tehtävä on estää kemikaalien kulku rakenteen läpi.

Ympäristölainsäädäntö edellyttää, että uusilla kaatopaikoilla ja muilla jätteenkäsittely- ja varastoalueilla on riittävän tiivis pohja. Mikäli rakennettavalla alueella ei luonnostaan ole tiiviitä maakerroksia, joudutaan ne rakentamaan soveltuvista materiaaleista. Lemground-maabentoniitti toimii mineraalisena tiivisteenä estäen kemikaalien kulkua pohjan läpi.

Ympäristön suojaukseen soveltuvat päällysteet

Vaativissa ympäristösuojauskohteissa edellytetään niin sanotun yhdistelmärakenteen käyttöä. Lemground on hyvä vaihtoehto mineraaliselle tiivisteelle ja tiivis asfaltti, kuten Lemdense tai Lemproof voi silloin toimia pinnassa käytettävänä keinotekoisena eristeenä.

Käyttökohteita

• kaatopaikkojen pohjarakenteet
• ongelmajäte- ja suotovesialtaat
• läjitysalueet, kompostointikentät
• luiskasuojaukset teiden varsilla ja lentokenttäalueilla

Etuja

• Kostuessaan bentoniitti paisuu tilavuudeltaan 15–20 kertaiseksi, ja pystyy näin itse korjaamaan rakenteeseen mahdollisesti syntyvät halkeamat.

Ota yhteyttä

Pasi Heinävaara

Myynnin ja tarjouslaskennan johtaja, Valtakunnallinen myynti

Puhelin: +358 400 590 799

Markus Kalliomaa

Myyntijohtaja, Valtakunnallinen myynti

Puhelin: +358 400 408 216