Lemmastix-vedeneriste

Lemmastix-vedeneristeellä kestävä lopputulos

Lemmastix on vedeneriste, joka kestää hyvin vaihtelevaa säätä. Se on joustava ja lähes saumaton kumibituminen eristysmastiksi, mikä on muita vedeneristeitä nopeampi tehdä.

Lemmastix sopii erityisen hyvin siltojen, holvipihojen, pysäköintitalojen, terassien ja vesialtaiden vedeneristämiseen. Sillä voidaan eristää myös haasteellisia kohteita, esimerkiksi jyrkkiä luiskia tai rakenteita, joissa tiivistäminen ei ole mahdollista, kuten altaiden reuna-alueet ja putkien alle tulevat, tiiviit rakenteet.

Käyttökohteita

• Betoni-, puu- ja teräskantiset sillat
• Holvipihat
• Pysäköintitalot
• Terassit
• Vesi- ja suoja-altaat

Edut

• Mekaanisesti luja vesieriste, asfaltin kulutuskerroksen voi tehdä suoraan mastiksin päälle.
• Kestää hyvin sekä kylmää että kuumaa säätä, ei halkeile pakkasella
• Nopea tehdä
• Voidaan tehdä myös ilman sääsuojaa
• Lähes saumaton
• Joustava, tarttuu hyvin alustaansa
• Soveltuu karheallekin pinnalle
• Voidaan käyttää kosteammalle alustalle (absoluuttinen kosteus 6 %)

Lemmastix täyttää siltojen vedeneristystuotteiden SILKO-vaatimukset

Lemmastix-kumibitumimastiksi on vedeneriste, joka levitetään kuumana paineentasausverkon päälle. Massa koostuu runkoaineesta ja polymeerimodifioidusta bitumisideaineesta. Lemmastix soveltuu muita vedeneristeitä paremmin kostealle ja epätasaiselle alustalle. Se myös tarttuu hyvin alustaansa.

Lemmastix on mastiksi-eriste, joka on Liikenneviraston Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet NCCI1 -ohjeen mukainen ja se soveltuu vedeneristemateriaaliksi betoni, puu- ja teräskantisille silloille. Lemmastix-vedeneristerakenne täyttää siltojen vedeneristystuotteiden SILKO-vaatimukset (Liikenneviraston ohje 9/2015). Lemmastix-vedeneristysrakennetta saa käyttää Liikenneviraston siltojen vedeneristeenä, kun sillan pituuskaltevuus on < 5 %.

Lemmastix nopeuttaa korjaamis- ja rakentamistöitä

Valitsemalla mastiksin vesieristeeksi voidaan kohteen kokonaistyöaikaa nopeuttaa useista päivistä jopa viikkoihin. Lemmastix-vedeneriste nopeuttaa korjaamis- tai rakentamistöitä, sillä sitä voidaan tehdä 500–1 000 neliötä päivässä. Nopea päällystäminen säästää kustannuksissa ja lyhentää käyttökatkoja. Lemmastixia voidaan myös levittää kylmemmissä ja kosteammissa olosuhteissa kuin muita eristeitä.

Ota yhteyttä!

Kari Punnonen

Urakointipäällikkö, Lemmastix, Lemproof, Confalt, Lemjoint 35, valuasfaltti, erikoispäällysteet

Puhelin: +358 40 766 9528