Matalalämpöasfaltti vähentää energiankulutusta ja päästöjä

Matalalämpöasfaltti LTA (Low Temperature Asphalt) on ympäristöystävällinen päällystämismenetelmä, joka vähentää energiankulutusta ja päästöjä. Nykymenetelmillä tehtynä se on yhtä kestävää kuin perinteinen asfaltti.

Olemme kehittäneet tuotantotekniikan, joka perustuu sideaineen (bitumin) vaahdottamiseen. Tämän tekniikan avulla voimme alentaa asfalttimassan lämpötilaa asfalttinormien mukaisista lämpötiloista noin 10– 30 °C. Matalalämpöasfaltin hiilidioksidipäästöt ja hiilijalanjälki ovat siksi alemmat kuin normaalissa tuotannossa.

Matalalämpöasfaltit eivät poikkea ominaisuuksiltaan normaalimassoista. Niille asetetaan täysin samat vaatimukset ja niistä käytetään samoja nimiä ja merkintöjä kuin normaalimassoista.

Matalalämpöasfaltin etuja

• valmistaminen on selvästi energiatehokkaampaa
• pienemmät hiilidioksidipäästöt
• pienempi polttoaineen kulutus valmistusvaiheessa
• työstämislämpötila on 20–30 astetta alhaisempi
• työntekijöiden työskentelyolosuhteet ovat paremmat, sillä asfalttimassan lämpötilan laskiessa massasta syntyvät huurut ja höyryt vähenevät.