Sirotepintaus ja -paikkaus

Sirotepintaus on ohuella bitumikerroksella liimattu kiviaineskerros, joka soveltuu vähäliikenteisille kaduille, teille, puistokäytäville ja museokohteisiin. Sirotepaikkaus on edullinen ja nopea menetelmä, joka soveltuu kaikkien päällysteiden vaurioiden korjaukseen.

Sirotepintaus on edullinen ja nopea keino tehdä sorapintaisista teistä ja kaduista pölyämättömiä, kurattomia ja tasaisia. Näin myös kesäkunnossapidon tarve vähenee. Sirotepintauksen ansiosta alueen ilme pysyy luonnonläheisen näköisenä.

Sirotepaikkaus on kunnossapitomenetelmä teille ja kaduille, joissa esiintyy lajittumia, pinnan avoimuutta ja lievää verkkohalkeamaa. Se sopii myös reikiintyneiden sekä öljysoralla paikattujen öljysora- ja sirotepintausteiden paikkojen vahvistamiseen.

Käyttökohteita

• Tiet ja kadut, joissa liikenne on määrältään vähäistä ja nopeus alle 80 km/h
• Alustan täytyy olla routimaton, tasainen ja kantavuudeltaan hyvä, sillä sirotepintauksella ei saavuteta lisäkantavuutta.
• Paikkaus sopii hyvin teille ja kaduille, joissa esiintyy lajittumia, pinnan avoimuutta ja lievää verkkohalkeamaa.

Etuja

• Oikein valitulla kiviaineksella saadaan pinta, jonka kestävyys, valaistusominaisuudet, väri ja maisemaan soveltuvuus ovat verrattomasti paremmat kuin mustalla asfaltilla.
• Voidaan käyttää paikkakunnan omia kiviaineksia.
• Sirotepintaus ja -paikkaaminen on helppoa ja se aiheuttaa liikenteelle vain vähäistä haittaa, sillä työ sujuu nopeasti.
• Valmis sirotepintaus on vesitiivis ja omaa erinomaiset kitkaominaisuudet.
• Sirotepaikkaus on edullinen menetelmä, sillä päällyste korjataan vain vaurioituneelta osuudeltaan, jolloin oikea-aikaisella korjauksella vaikutetaan uudelleenpäällystämistarpeeseen.

Sirotepaikkauksen voi tehdä kaikkien päällysteiden päälle, eikä se rajoita myöhempien päällysteiden valintaa.