Remix – ympäristöystävällinen tapa parantaa päällystettä

Remix-menetelmä on ympäristöystävällinen tapa parantaa päällystettä. Hyödynnämme vanhan asfaltin sataprosenttisesti suoraan tien päällä.

Remix-menetelmä sopii urautuneiden ja reunapainumista kärsivien tieosuuksien päällysteen uusimiseen, kulutuskerroksen vaihtamiseen ja kantavuusominaisuuksien parantamiseen.

Remix-menetelmän edut

• Erittäin hyvä hinta-laatusuhde
• Raaka-ainesäästöt perinteisiin menetelmiin verrattuna
• Nopea toteuttaa
• Ekologinen – vanha päällyste käytetään sataprosenttisesti hyväksi
• Tasainen lopputulos – kaistojen välille ei synny lainkaan saumakohtia
• Menetelmällä saavutetaan merkittäviä pinta-alasäästöjä (kaistaa ei tarvitse päällystää reunaan asti)
• Kestää kulutusta Remix-menetelmällä tehty päällystekerros n. 4 cm vastaa kulumiskesto-ominaisuuksiltaan perinteisen menetelmän 4 cm:n laattaa.

Remix-menetelmässä lämmitämme vanhan päällysteen infra-punasäteilijöillä kuumajyrsittävään lämpötilaan. Kuumentamisen jälkeen jyrsimme vanhan massan ja sekoitamme jyrsinmassaan uutta asfalttimassaa ja bitumia. Levitämme massaseoksen normaalisti tien pintaan.

Päällystettäessä leveitä ajoratoja saavutamme merkittäviä pinta-alasäästöjä, sillä kaistoja ei tarvitse käsitellä reunaan asti Remix-menetelmän täysin nollautuvasta saumaustekniikasta johtuen.

Rem+ -menetelmää käytämme myös tilanteissa, joissa päällysteen kulutuskerros halutaan vaihtaa tai tien kantavuusominaisuudet vaativat parantamista.

Remix-menetelmä ei yleensä sovellu kohteisiin, joissa ajoradan molemmilla puolilla on reunakivet ja samaan aikaan päällysteleveys vaihtelee voimakkaasti tai kaduille, joilla on runsaasti kunnallisteknisiä rakenteita.

Ota yhteyttä!

Peetu Syrjänen

Urakointipäällikkö, valtakunnalliset päällystystyöt, Remix ja MPKJ, Uraremix ja SIP

Puhelin: +358 40 765 9951