Ekologinen Uraremix-uusiosekoitusmenetelmä

Uraremix on uusiosekoitusmenetelmä, jonka avulla rajattujen päällystealueiden korjaus on taloudellista ja nopeaa. Se soveltuu mm. urapaikkauksiin, saumakorjauksiin, reikäjonojen, verkkohalkeamien ja pituussuuntaisten halkeamien korjauksiin.

Uraremix-menetelmässä hyödynnämme vanhan asfalttimassan mahdollisimman tarkasti. Lisäämme vaurioituneeseen päällysteeseen vain puuttuvan asfalttimassan ja tarvittaessa lisäsideainetta. Lopputuloksena on saumattomasti vanhaan päällysteeseen liittyvä uusittu päällyste.

Uraremixissä on edullinen hinta-laatusuhde, sillä korjaamme vain vaurioituneet kohdat. Lopputulos on liikenteen kannalta turvallinen, vanhan ja uusitun päällysteen liittymäkohtaan ei jää porrasta.

Uraremix-menetelmän edut

• Sataprosenttisena uusiotuotteena Uraremix on luonnolle ystävällinen ratkaisu.
• Uusi päällyste on laadultaan vähintään vanhan päällysteen veroinen.
• Lujuusominaisuuksia voidaan jopa parantaa käyttämällä lisämassassa aiempaa parempaa kiviainesta.
• Uraremix ei rajoita jatkotoimenpiteitä.
• Suhteellisen pienestä kalustosta johtuen Uraremixin liikenteelle aiheuttama haitta on vähäinen.
• Uraremixiä voidaan käyttää taajamissa, eivätkä risteysalueet, kaivot, venttiilit yms. ole esteenä menetelmän käytölle.