Kaatopaikat ja altaat

Ympäristönsuojeluvaatimukset edellyttävät rakennuksilta ja rakenteilta tiiviyttä. Kehittämillämme asfalttiratkaisuilla ympäristön huomioiva ja ekologinen rakentaminen on mahdollista.

Kemikaalit ja muut haitta-aineet eivät saa pilata ympäristöä, maaperää ja pohjavesiä. Kehittämiämme ympäristön suojaukseen soveltuvia asfalttituotteita voidaan käyttää joko yksin tai yhdistelminä käyttökohteesta riippuen.
Yhdistelmärakennetta käytetään jatkuvaa vedenpainetta eristävissä ja vaativissa kohteissa, kuten kaatopaikkojen pohjatiivistyksessä. Se koostuu vettä läpäisemättömästä keinotekoisesta eristeestä ja huonosti vettä läpäisevästä mineraalisesta tiivistyskerroksesta.

Asfaltin valinta riippuu käyttökohteesta

Vesitiivistä asfalttia kutsutaan eristeasfaltiksi. Eristeasfaltteja ovat Lemdense, Lemproof ja Lemmastix. Eristeasfalttirakenne muodostuu kahdesta tiiviistä asfalttikerroksesta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset kaatopaikat, altaat, huoltoasemat, lentokentät ja teollisuuspihat.