Satamat ja varastokentät

Satamat ja varastokentät vaativat eniten päällysteeltä.
Satamien ja varastokenttien mitoittavina tekijöinä ovat kantavuusvaatimukset. Rakenteen tulee kestää konteista ja muista varastoitavista materiaaleista syntyviä staattisia kuormia sekä konttien kuormaus- ja siirtokaluston aiheuttamia dynaamisia kuormia.

Tavanomaisissa kuormitustilanteissa voidaan käyttää kulutuskerrospäällysteenä asfalttibetonia ja sen alla kantavan kerroksen asfalttibetonia. Kohteissa, joissa on raskasta liikennettä ja suuret staattiset kuormat, voidaan rakenteen kantavuutta parantaa sementtistabiloinnin avulla. Lisäämällä kulutus- ja pohjakerroksen väliin sidekerros asfalttibetonia, saadaan rakenteen jäykkyyttä ja kantavuusominaisuuksia parannettua.

Raskaasti kuormitetuille alueille, kuten lentokoneiden seisomapaikoille, risteysalueille sekä kontti- ja liikenneterminaaleihin suosittelemme Confalt-komposiittipäällystettä. Confalt on saumaton komposiittipäällyste, jossa yhdistyvät sementtipohjaisen confalt-laastin lujuus ja asfaltin joustavuus.

Heavy Duty Pavement -konsepti

Kehittämässämme asfalttisessa Heavy Duty Pavement -rakenteessa alin asfalttikerros on joustava ja venymiä kestävä. Keskimmäiset kerrokset ovat jäykkiä, ja pintakerros valitaan tarvittavan toiminnallisen ominaisuutensa mukaan, kuten kulutuskestävyys ja säänkestävyys. Kumibitumilla voidaan edelleen parantaa kaikkien näiden kerrosten ominaisuuksia. Kentillä, joissa käsitellään ympäristölle haitallisia aineita tai joissa on erityinen vesitiiveysvaatimus, suosittelemme päällysterakenteen kerroksissa käytettäväksi tiiviitä, ympäristöä suojaavia asfaltteja kuten Lemdense ja Lemproof.