Päällysteet teille ja kaduille

Teiden ja katujen päällysteet kannattaa valita aina tapauskohtaisesti kulutuksen ja kuormituksen mukaan. Koko Suomen kattava verkostomme palvelee sinua kaikissa päällystystarpeissa.

Runsas raskas liikenne kuormittaa tierakennetta henkilöautoliikennettä enemmän. Riittävän paksu päällyste ja kohteeseen soveltuvat asfalttituotteet takaavat laadukkaan lopputuloksen.

Vilkkaasti ja raskaasti liikennöidyillä kaduilla ja teillä on huomioitava kulutus- ja deformaatiokestävyyden erityisvaatimukset. Moottoriväylillä ja pääkaduilla suosittelemme käytettäväksi kulutuskerroksena kivimastiksiasfalttia (SMA).

Asfalttibetoni on puolestaan erinomainen valinta teille ja kaduille, kun lopputulokselta vaaditaan kestävyyttä, kantavuutta, vaivattomuutta, helppoa puhtaanapitoa sekä edullista hintatasoa. Tavallisin katupäällyste on AB16, joka soveltuu hyvin useimpiin kohteisiin.

Kokooja-, tontti- ja pihakatujen päällysteen valinnassa tulee huomioida, minkä verran kadulla kulkee raskasta liikennettä.

Taajamien meluntorjuntaan voidaan käyttää myös melua vaimentavaa päällystettä eli hiljaista asfalttia. Kehittämämme Whisperfaltin huokoinen rakenne vaimentaa renkaan ja tienpinnan kosketuksesta aiheutuvaa melua. Sitä suositellaan käytettäväksi taajama-alueilla, joilla liikennemäärät ovat kohtuullisia sekä myös kaupungeissa, kun muiden melun vähentämiskeinojen käyttö on hankalaa ja kallista.