Varasto- ja teollisuuslattiat

Varastojen ja teollisuustilojen lattioissa on huomioitava erityisesti kantavuus-, pistekuorma- ja paloluokkavaatimukset.

Confalt-komposiittipäällyste on kilpailukykyinen vaihtoehto betonille käytettäväksi varaston ja teollisuushallien lattioissa. Se sopii hyvin myös muille raskaasti kuormitetuille alueille, kuten lentokoneiden seisomapaikoille, risteysalueille sekä kontti- ja liikenneterminaaleihin.

Hyvät palonkesto-ominaisuudet mahdollistavat Confaltin käytön päällysteenä myös tunneleissa ja muissa maanalaisissa tiloissa. Confalt on saumaton komposiittipäällyste, jossa yhdistyvät sementtipohjaisen Confaltlaastin lujuus ja asfaltin joustavuus.

Valmis päällyste kestää hyvin niin mekaanista kuormitusta kuin staattista pistekuormitustakin. Confaltrakenteet mitoitetaan aina tapauskohtaisesti. Näin varmistamme rakenteen toimivuuden kussakin käyttökohteessa.

Tavallisesti Confaltin kerrospaksuutena käytetään 30–100 mm ja alusrakenteena joko AB:tä, ABK:ta tai sementtistabilointia.

Kohteissa, joihin ei kohdistu suuria pistekuormia, voidaan kulutuskerrosvaihtoehtona käyttää asfalttibetonia (AB), joka levitetään joko kantavan kerroksen asfalttibetonin (ABK) tai murskeen päälle. Ulkotilojen asfalttirakenteita voi käyttää myös sisätiloissa.