Hulevesien hallinta

Vettä läpäisevät päällysteet auttavat hulevesien hallinnassa ja kaupunkitulviin varautumisessa.

Olemme kehittäneet tulevaisuuden päällysteratkaisun hulevesien hallitsemiseksi. Kyseessä on avoin asfaltti (AA) Lempore, johon liittyy vettä läpäisevä ja viivyttävä avoin alusrakenne.

Meillä on pitkäaikaista kokemusta avoimen asfaltin käytöstä muun muassa erilaisissa urheilu- ja leikkikenttäkohteissa. Hulevesirakenteena avointa asfalttia testataan parhaillaan Espoossa ja Helsingissä.

Lempore-hulevesirakenteet soveltuvat parhaiten piha- ja pelastusteille, pysäköintialueille, kevyen liikenteen väylille sekä liikenneväylille, joissa liikenteen nopeus on alhainen ja liikennemäärä on vähäinen. Lemporea ei tule käyttää kohteissa, joissa liikennemäärä on yli tuhat autoa vuorokaudessa, koska avoimen asfaltin nastarengaskestävyys heikkenee, kun päällysteen huokoisuus kasvaa.

Miksi vettä läpäiseviä päällysteitä tarvitaan?

Ilmastonmuutoksen vuoksi Suomen kokonaissademäärät kasvavat ja voimistuvat. Lisäksi yksittäiset sadetapahtumat voimistuvat ja aiheuttavat tulvimista. Tällä vuosisadalla Suomen vuosittaisten sademäärien on ennustettu kasvavan eri skenaarioiden mukaan 12–24 prosenttia. Hulevesien, eli rakennetuilta alueilta poisjohdettavien sade- ja sulamisvesien, hallinnasta on myös säädetty useassa laissa ja EU-direktiiveissä.

Kaupungit kasvavat ja tiivistyvät, jolloin niissä on yhä enemmän pintoja, jotka eivät läpäise vettä, kuten asfalttia, tiiviitä laatoituksia ja kiveyksiä. Vettä läpäiseviä päällysteitä tarvitaan pintavalumien vähentämiseen ja hulevesien tulvimisen estämiseen.