Päällysteiden paikkaukset

Asfalttipäällystettä voi paikata useilla menetelmillä. Päällysteen paikkauksiin on syytä ryhtyä melko pian vaurioiden havaitsemisen jälkeen. Näin vältytään isoimmilta vaurioilta ja korjaustoimenpiteiltä.

Päällystepaikkauksen tavoitteena on pitää tien pinta turvallisen ja liikennöitävässä kunnossa sekä siirtää uudelleen päällystämistä myöhemmäksi.

Valuasfalttipaikkaukset kestävät kulutusta

Valuasfalttipaikkausten ansiosta tien tai kadun uudelleenasfaltointia voidaan siirtää jopa usealla vuodella. Kuluneen asfaltin korjaus valuasfalttipaikkauksella on helppo tapa parantaa tien kuntoa. Paikkaustyö on nopea tehdä ja se aiheuttaa haittaa liikenteelle vain lyhyen aikaa.

Teemme valuasfalttipaikkauksia tiessä oleviin
• reikiin
• reikäsarjoihin
• verkkohalkeamiin
• keskisaumoihin
• uriin.

Korjaamme asfaltissa olevia vaurioita sekä perinteisellä kelkkamenetelmällä että KT- eli konetiivistys-valuna. Valuasfaltointi sopii hyvin erikokoisten vaurioiden korjaamiseen, 10 senttimetrin paikkauksista aina metrin leveyteen asti. Paikkauksemme ovat tiiviitä ja ne kestävät hyvin kulutusta. Erityisen vilkkaasti liikennöidyillä risteysalueilla tai esimerkiksi siltojen urapaikkauksissa käytämme paikkausmassana erittäin kovaa kulutusta kestävää, karkeutettua kumibitumivaluasfalttia.

UraREM ja UraREMO -menetelmät

UraREM ja UraREMO ovat korjaus- ja paikkausmenetelmiä, joiden ansiosta tie saadaan pidettyä liikenneturvallisuuden kannalta liikennöitävässä kunnossa ja varsinaista raskaampaa päällystystoimenpidettä voidaan siirtää useitakin vuosia. Molemmat menetelmät ovat erittäin kustannustehokkaita lyhyiden ja lyhyehköjen uravaurioiden korjaamiseen. Lisäksi menetelmillä voidaan korjata myös reunapainaumia.
UraREM-menetelmässä käsitellään vain urautuneet alueet. Tämän paikkausmenetelmän avulla korjataan päällysteeseen esim. nastarengaskulutuksen aiheuttamia pituussuuntaisia uria, joiden leveys on 1,0–1,2 m tai reunapainumia.
UraREMO on UraREMiä vastaava urapaikkausmenetelmä PAB-päällysteille. Tätä menetelmää sovelletaan eniten vähäliikenteiselle tieverkostolle, missä esiintyy runsaasti esim. reunapainumia ja muita päällystevaurioita.

Sirotepaikkaus

Sirotepaikkaus on kunnossapitomenetelmä teille ja kaduille, joissa esiintyy lajittumia, pinnan avoimuutta ja lievää verkkohalkeamaa. Se sopii myös reikiintyneiden sekä öljysoralla paikattujen öljysora- ja sirotepintausteiden paikkojen vahvistamiseen.

Lämpöpaikkaus

Lämpöpaikkaus soveltuu päällysteessä olevien reikien ja epätasaisuuksien korjaamiseen. Lämpöpaikkausta voidaan käyttää myös hankalissa sääolosuhteissa ja soveltuu kaikille päällystetyypeille.

Nopea teiden korjaus ympäri Suomen

Teemme asfalttipaikkauksia koko Suomessa. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää asiantuntijaltamme.

Ota yhteyttä!

Kari Punnonen

Urakointipäällikkö, Lemmastix, Lemproof, Confalt, Lemjoint 35, valuasfaltti, erikoispäällysteet

Puhelin: +358 40 766 9528