Stabilointi - teiden ja katujen rakennekerroksen vahvistusmenetelmä

Stabilointi on kuormituskestävyyttä ja käyttöikää kasvattava tien tai kadun rakennekerroksen vahvistusmenetelmä. Se pidentää merkittävästi vanhojen liikennealueiden käyttöikää ja varmistaa uusien kantavuuden.

Rakennekerroksen vahvistaminen, stabilointi, kasvattaa tien tai muun liikennalueen kuormituskestävyyttä, vähentää tien routivuutta ja pidentää sen käyttöikää. Stabiloimalla voidaan vahvistaa niin vanhoja teitä ja katuja kuin varmistaa uusien kantavuus.
Stabiloinnissa tien rakennekerroksen kiviainekseen sekoitetaan sideainetta ja tarvittaessa vettä. Stabilointityö sujuu nopeasti. Liikenteelle aiheutuva haitta on lyhytaikainen muihin pohjanvahvistusmenetelmiin verrattuna.

Stabilointimenetelmät

Stabilointimenetelmät jaetaan käytettävän sideaineen mukaan sementti-, bitumi-, komposiitti- ja masuunihiekkastabilointiin. Stabilointikohteen mitoituksessa huomioidaan rakenteen nykykunto, kohteen suunniteltu kestoikä ja sitä rasittava liikenne. Jo työn suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme, jotka neuvovat vahvistamismenetelmän valinnassa.

Sementtistabilointi

Sementtistabilointi soveltuu parhaiten uusien liikennealueiden rakennekerrosten vahvistamiseen. Se muodostaa puolijäykän ja kantavan pohjan kulutus- tai pintakerrokselle.

Sementtistabiloinnilla saavutettavat kantavuuden lisäykset ovat tyypillisesti 2-4-kertaisia alkukantavuuteen verrattuna.

Bitumistabilointi

Bitumistabilointi on edullinen vanhojen teiden kuormituskestävyyden ja liikennöitävyyden parantamismenetelmä. Joustavuutensa ansiosta bitumi soveltuu erinomaisesti vanhojen liikennealueiden parantamiseen.

Bitumistabiloitu pinta on tasainen ja liikennöitävyydeltään erinomainen. Myös veden ja roudan kestävyys paranee, kun kapillaarivesi ei pääse kulkeutumaan tien rakenteisiin.

Komposiittistabilointi

Komposiittistabiloinnissa käytetään kahta tai useampaa sideainetta samanaikaisesti, jolloin saadaan yhdistettyä pehmeän sideaineen (bitumi) joustavuus ja kestävyys sekä hydraulisen sideaineen (yleensä sementti) jäykkyys parhaan mahdollisen kuormituskestävyyden ja lujuuden saavuttamiseksi.

Masuunihiekkastabilointi

Masuunihiekkastabiloinnissa sideaineena käytetään terästeollisuuden sivutuotetta masuunihiekkaa, jonka sitoutumisominaisuuksien myötä saadaan aikaan sementtistabilointia muistuttava rakenne. Menetelmää käytetään sekä uudisrakennekohteissa että vanhojen rakenteiden vahvistamisessa.

Sekoitusjyrsintä

Sekoitusjyrsintä tehdään stabilointijyrsimellä, joka homogenisoi sidotun ja sitomattoman kerroksen halutulta syvyydeltä, menetelmässä ei lisätä sideainetta. Tarvittaessa lisätään uutta kiviainesta sekoitusjyrsinnän yhteydessä muodon tai rakeisuuden parantamiseksi. Sekoitusjyrsitty kerros muotoillaan ja tiivistetään valmiiksi päällystepohjaksi. Menetelmää käytetään vanhojen rakenteiden vahvistamisessa.

Laatua ja kierrätettävyyttä

Stabilointi on kierrätysmenetelmä: siinä hyödynnetään tierungon olemassa oleva kiviaines sekä usein myös tiessä jo olevaa päällystettä. Huolehdimme työnaikaisesta laadunvarmistuksesta laboratorio- ja kenttäkokeilla, joilla testataan stabiloidun rakenteen kosteus, paksuus, sideainemäärä, tasaisuus ja tiiviys.

Stabiloinnin edut:

• Kantavuuden parantaminen
• Routivan rakennekerrosmateriaalin käsittely routimattomaksi
• Rakenteen vedenkestävyyden parantaminen
• Ympäristöystävällinen, olemassa olevien rakennemateriaalien hyötykäyttö (paikallasekoitus)
• Edullinen ja nopea menetelmä pohjanvahvistukseen

Ota yhteyttä!

Jani Kumpulainen

Projektipäällikkö, teiden ja katujen stabilointi

Puhelin: 050 323 6121