Tuotekehitys ja laadunvalvonta

Tieto, taito ja laatu ovat vahva pohja yhteistyölle. Haluamme palvella hyvin.

Peabilla on jokaisessa päällystystoimintamaassa päällystealan laboratorio. Teemme erilaisia mittauksia ja testauksia, tutkimus- ja tuotekehitystä sekä tarjoamme asiantuntijapalveluja. Peabin päällystysurakoiden lisäksi palvelemme ulkopuolisia asiakkaitamme testaus- ja asiantuntijatehtävissä.

Laboratorioissamme työskentelee huippuammattilaisia ja tutkimuksemme perustuvat vuosikymmenten materiaalituntemukseen käytännön kokemukseen. Vahva erikoisosaamisemme ja korkealaatuinen laitteistomme ovat asiakkaidemme tukena liiketoiminnan kehittämisessä.

Asfalttinäytteiden testaus

Keskuslaboratoriomme Vantaalla on suomalaisen rakennusalan johtava laboratorio. Toimintamme on ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien mukaan sertifioitu.

Peab Industri Oy, Peab Asfalt Tutkimus ja tuotekehitys -organisaatioon kuuluvat laboratoriot, Keskuslaboratorio, Turun aluelaboratorio, Oulun aluelaboratorio ja mobiililaboratoriot (2kpl) ovat IQNet-organisaation kuuluvan sertifiointijärjestön(Kiwa Inspecta) hyväksymä testausorganisaatio.

Rakennustuoteasetuksen mukaisesti asfaltti- ja bitumisten sideaineiden tuotanto noudattavat tarkkoja laatuvaatimuksia ja tuotannon aikana laatua testataan säännöllisesti.

Suomessa asfalttimassa sekä bituminen sideaine tulee olla CE-merkittyä ja tuotannon sekä testauslaboratorion toiminnan ja menetelmien merkin kriteerit täyttäviä. Ilman CE-merkintää olevaa asfalttituotetta, bitumia, polymeerimodifioitua bitumia tai bitumiemulsiota ei saa myydä eikä ostaa.

Peabilla on jokaisessa toimintamaassaan päällystealan laboratorio, joista Ruotsin laboratoriot ovat akkreditoituja. Koska teemme testauksen ja laadunvalvonnan itse, voimme vaikuttaa suoraan ja nopeasti tuotannon ohjaukseen.

Erikoisosaamisalueemme

Osallistumme toimialojemme erikoisprojekteihin sekä kehitys- että toteutusvaiheissa. Kokemuksemme eri materiaaleista on monipuolista ja se käsittää muun muassa

• asfalttipäällysteet
• bitumiset sideaineet; bitumit, polymeerimodifioidut bitumit sekä bitumiemulsiot
• kiviainekset
• erikoispäällysteet
• asfalttiset ympäristösuojausrakenteet
• muut tiiviit rakenteet ja eristeet
• pilaantuneiden maiden käsittelyn
• vedeneristystuotteet ja -rakenteet.

Keskuslaboratoriollamme on myös laaja kokemus

• bitumisista kateaineista
• urheilukenttäpäällysteistä
• tiemerkintämateriaaleista.