Tuotekehitys ja laadunvalvonta

Tieto, taito ja laatu ovat vahva pohja yhteistyölle. Haluamme palvella hyvin.

Peabilla on jokaisessa päällystystoimintamaassa päällystealan laboratorio. Teemme erilaisia mittauksia ja testauksia, tutkimus- ja tuotekehitystä sekä tarjoamme asiantuntijapalveluja. Peabin päällystysurakoiden lisäksi palvelemme ulkopuolisia asiakkaitamme testaus- ja asiantuntijatehtävissä.

Laboratorioissamme työskentelee huippuammattilaisia ja tutkimuksemme perustuvat vuosikymmenten materiaalituntemukseen käytännön kokemukseen. Vahva erikoisosaamisemme ja korkealaatuinen laitteistomme ovat asiakkaidemme tukena liiketoiminnan kehittämisessä.

Asfalttinäytteiden testauksella FINAS-akkreditointi

Keskuslaboratoriomme Vantaalla on suomalaisen rakennusalan johtava laboratorio. Se on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T282, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Keskuslaboratorioon kuuluvilla yksiköillä, Oulun aluelaboratoriolla ja Liikkuvalla laboratoriolla, on myös akkreditointi. Yksiköiden akkreditoidut pätevyysalueet ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.

Laboratoriomme on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa akkreditoitu asfalttialan laboratorio Suomessa. Akkreditoinnilla varmistetaan, että laadunvalvonnassa noudatetaan akkreditoinnin vaatimia tiukkoja arviointi- ja seurantakriteereitä ja että toiminta on luotettavaa ja riippumatonta. Toimintamme on myös ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien mukaan sertifioitu.

Rakennustuoteasetuksen mukaisesti asfaltti- ja bitumisten sideaineiden tuotanto noudattavat tarkkoja laatuvaatimuksia ja tuotannon aikana laatua testataan säännöllisesti. Ruotsissa asfalttituotannon laadunvalvontaa tekevän laboratorion tulee lisäksi olla akkreditoitu.

Suomessa ei ole vastaavaa vaatimusta, vaan asfalttimassa sekä bituminen sideaine tulee olla CE-merkittyä ja tuotannon sekä testauslaboratorion toiminnan ja menetelmien merkin kriteerit täyttäviä. Ilman CE-merkintää olevaa asfalttituotetta, bitumia, polymeerimodifioitua bitumia tai bitumiemulsiota ei saa myydä eikä ostaa.

Peabilla on jokaisessa toimintamaassaan päällystealan laboratorio, joista Suomen lisäksi myös Ruotsin laboratoriot ovat akkreditoituja. Koska teemme testauksen ja laadunvalvonnan itse, voimme vaikuttaa suoraan ja nopeasti tuotannon ohjaukseen.

Erikoisosaamisalueemme

Osallistumme toimialojemme erikoisprojekteihin sekä kehitys- että toteutusvaiheissa. Kokemuksemme eri materiaaleista on monipuolista ja se käsittää muun muassa

• asfalttipäällysteet
• bitumiset sideaineet; bitumit, polymeerimodifioidut bitumit sekä bitumiemulsiot
• kiviainekset
• erikoispäällysteet
• asfalttiset ympäristösuojausrakenteet
• muut tiiviit rakenteet ja eristeet
• pilaantuneiden maiden käsittelyn
• vedeneristystuotteet ja -rakenteet.

Keskuslaboratoriollamme on myös laaja kokemus

• bitumisista kateaineista
• urheilukenttäpäällysteistä
• tiemerkintämateriaaleista.

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivustoon hyväksyt evästeiden käytön