Asfaltti ja ympäristö

Kestävän kehityksen tavoitteet ja toiminta ovat osa strategiaamme, josta vastaa yhtiön johto. Suunnitelmien toteutumista sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti johtamisen eri foorumeissa.

Ympäristöasiat ovat toimintamme keskiössä

Pyrimme minimoimaan omasta toiminnastamme ympäristölle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset. Tavoitteenamme on optimoida resurssien käyttöä kiertotalouden keinoin, luonnonvarat kestävästi huomioiden. Pyrimme parantamaan energiatehokkuuttamme sekä seuraamme ja ohjaamme energiankulutustamme.

Minkälaisia vaikutuksia asfaltintuotannolla on ympäristöön?

Melu

Asfalttiasemallamme tehdyn melumallinnuksen mukaan asfalttiaseman toiminnasta aiheutuva 55 dB meluvyöhyke ulottuu noin 300 metrin ja 50 dB meluvyöhyke noin 450 metrin etäisyydelle laitoksesta. Asfalttiasemasta aiheutuva melu alittaa melulle asetetut raja-arvot. Asfalttiaseman toiminnasta aiheutuva melu on tasaista ja matalataajuista. Liikenteestä aiheutuu melua kulkureittien varressa. Liikenteestä aiheutuva melu ei poikkea muusta raskaan liikenteen melusta.

Haju

Asfalttiasemallamme tehdyn hajumallinnuksen mukaisesti toiminnasta voi aiheutua selvästi tunnistettavia (2 OUE/m3) hajupäästöjä asfalttiaseman ympäristöön. Etäämmälle kulkeutuvien hajupäästöjen esiintyminen on kuitenkin ajallisesti vähäistä ja hajua on havaittavissa hyvin vähäisenä aikana käyttötunneista. Erityisen häiritseviä hajupäästöjä havaitaan vain asfalttiasemalla ja sen välittömässä
läheisyydessä. Sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus hajun leviämiseen.

Ilmapäästöt

Asfalttiasemien ilmapäästöille ei ole Suomessa asetettu raja-arvoja. Suomessa on sen sijaan annettu ilmanlaadulle ja eri aineiden pitoisuuksille ilmassa tavoite-, ohje- ja raja-arvoja, joilla pyritään välttämään, ehkäisemään tai vähentämään ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Ilmapäästöjen määrän tulee näin altistuvien kohteiden luona alittua. Kaupungit vastaavat oman alueensa ilmanlaadun seurannasta.

Asfalttiaseman ilmapäästöinä muodostuu hiukkas-, hiilidioksidi-, typpi-, rikki-, hiilimonoksidi-, PAH- ja VOC-päästöjä. Asfalttiaseman päästöjä tarkkaillaan säännöllisesti asfalttiasema-asetuksen mukaisesti.

Toiminnasta aiheutuu vastaavia päästöjä kuin liikenteestä, puun pienpoltosta ja muusta teollisesta toiminnasta. Ilmapäästöjen määrä alueella luonnollisesti kasvaa uuden teollisen toiminnan sijoittuessa alueelle. Toiminnan sijoituksessa on huomioitu suojaetäisyydet asutukseen niin, että ilmapäästöt laimenevat niiden sekoittuessa ilmamassaan. Asfalttiaseman päästöjä tarkkaillaan säännöllisesti asfalttiasema-asetuksen mukaisesti. Asfalttiasemille on tehokkaat kuitusuodattimet ja asfalttiasemien hiukkaspäästöjen osalta päästään alhaisiin päästömääriin.

Vaikutus vesialueisiin

Asfalttiasema-alueet päällystetään ja vedet asfalttiasema-alueelta johdetaan yleensä öljynerotuskaivoon ennen niiden purkamista maastoon. Asfalttiasemalta muodostuvien hulevesien määrä riippuu päällystetyn alueen pinta-alasta. Asfalttiasemalla käytetään vettä ainoastaan henkilökunnan sosiaalitiloissa ja nämä vedet johdetaan umpikaivoon. Kierrätysasfaltin varastointi ei aiheuta päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Asfalttiaseman toiminnasta ei aiheudu näin vaaraa viereisille vesistöille.

Vaaralliset aineet

Asfalttiasemilla käsitellään polttoaineita, jotka on luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi aineiksi. Bitumia ei ole luokiteltu vaaralliseksi kemikaaliksi. Polttoaineiden varastointi tapahtuu rakenteeltaan tiiviissä, mekaanista ja kemiallista rasitusta kestävissä palavan nesteen säiliöissä. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä ja ne ovat varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettu lukittavilla sulkuventtiileillä. Koneiden poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueet ovat nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Näin kemikaalien aiheuttamat riskit maaperälle ja pohjavedelle on minimoitu.

Vaaralliset jätteet

Tuotantoprosessissa ei muodostu vaarallisia jätteitä. Huolto- ja kunnossapidossa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat jäteöljyt, akut ja paristot sekä loisteputket. Vaaralliset jätteet varastoidaan asianmukaisesti tiiviissä ja lukitussa teräskontissa, joka on suunniteltu kyseiseen käyttöön ja ne toimitetaan käsiteltäväksi laitoksiin, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

 

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

  • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

  • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

  • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. 

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.