Novaflex-menetelmällä uusitaan päällysteen kulutuskerros

Novaflex on uusiopäällystysmenetelmä, jolla uusimme päällysteen kulutuskerrosta. Se soveltuu mainiosti kohteisiin, joissa on vähäisiä pituussuuntaisia epätasaisuuksia, verkkohalkeamia ja syvät kulumisurat.

Novaflex-uusiopäällystysmenetelmässä vanha päällyste kuumennetaan infrapunalämmittimillä, jonka jälkeen se jyrsitään halutulta syvyydeltä. Jyrsitty massa levitetään tasaiseksi alustaksi ja pinnan ollessa vielä kuuma levitetään välittömästi uusi, ohut kulutuskerros. Novaflex ei sovellu pieniin ja ahtaisiin kohteisiin.

Novaflexin edut

Menetelmä säästää uusiutumattomia luonnonvaroja. Perinteiseen massapintausmenetelmään verrattuna asfalttimassaa kuluu 30-50 % vähemmän.

Tällä menetelmällä saadaan kustannussäästöjä erityisesti kohteissa, joissa käytettävä pintamassa on kallista (esim. I-luokan kivet ja SMA-massat).

Päällystämisen ei tarvitse välttämättä ulottua tien reunaan asti, vaan Novaflex-menetelmässä uusi päällyste voidaan nollata esimerkiksi valkoiseen viivaan. Nollaus voidaan tehdä myös pienalueiden reunaan, jolloin hyväkuntoisia pienalueita ei tarvitse päällystää. Työleveys voi vaihdella 3-5 metrin välillä. Novaflex-menetelmä ei ole riippuvainen alustan massan laadusta, se soveltuu käytettäväksi kaikilla alustatyypeillä (SMA, AB, PAB-B ja PAB-V).

Uudelleenpäällystäminen päästään suorittamaan tasatulle ja kuumalle alustalle.

Ota yhteyttä!

Peetu Syrjänen

Urakointipäällikkö, valtakunnalliset päällystystyöt, Remix ja MPKJ, Uraremix ja SIP

Puhelin: +358 40 765 9951