Uusioasfaltti on ympäristöystävällinen valinta

Tiesitkö, että asfaltti on sataprosenttisesti kierrätettävää ja että Peab on sen kierrätyksessä maailman kärkiyrityksiä? Uusioasfalttimme laatu ja kestävyys ovat vastaavat kuin täysin uusista raaka-aineista tehdyllä asfaltilla.

Tarjoamme asiakkaillemme ympäristöystävällistä uusioasfalttia, jonka laatu- ja kestävyysominaisuudet vastaavat perinteisen asfaltin ominaisuuksia.

Kierrätyksestä hyötyy ennen kaikkea ympäristö, mutta se on myös taloudellista. Me olemme kehittäneet, tutkineet ja testanneet vanhan asfaltin kierrätystä ja uusiokäyttöä jo pitkään. Olemme etsineet määrätietoisesti ratkaisuja, joiden avulla voimme minimoida toimintamme ympäristöjalanjäljen ja kuluttaa luonnonvaroja mahdollisimman säästeliäästi.

Säästämme uusiutumattomia luonnonvaroja hyödyntämällä vanhaa asfalttia raaka-aineena. Asfaltti koostuu pääasiassa kalliomurskeesta ja sideaineesta, bitumista. Käyttäessämme uudelleen vanhaa asfalttia säästämme sekä kallioperää että ulkomailta tuotavaa öljyä, josta valmistetaan bitumia. Lisäksi asfaltintuotannon energiankulutus ja kokonaispäästöt vähenevät selkeästi, kun materiaalien kuljetustarve ja kuljetusmatkat vähenevät.

Oikein tehtynä uusioasfaltilla on hyvä laatu

Käytöstä poistettu vanha asfaltti on täysin kierrätettävä tuote. Oikein tehtynä se sopii erinomaisesti uuden asfaltin raaka-aineeksi. Kaiken perustana on vanhan asfaltin koostumuksen ja ominaisuuksien selvittäminen. Tutkimme vanhan päällysteen ominaisuudet ja tulosten perusteella teemme uusioasfalttireseptin. Näin varmistamme, että asiakkaamme saa laadukkaan tuotteen ja kyseiseen kohteeseen sopivaa asfalttia.

Valmistamme uusioasfalttia tehtaalla ja tien päällä

Teemme uusioasfalttimassaa sekä asfalttitehtaalla että tien päällä.

Tien päällä toteutettavia paikallasekoitusmenetelmiämme ovat Remix, Uraremix, Novaflex ja stabilointi. Etenkin Suomessa ja Tanskassa olemme uusioasfaltin käytössä askeleen muita edellä.

Tiesitkö tämän ympäristöystävällisemmästä asfaltista?

• PEAB on edelläkävijä asfaltin uusiokäytössä, etenkin Suomessa ja Tanskassa.
• Kierrätys- ja matalalämpöasfaltti pienentävät energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
• Matalalämpöasfalttia käytetään pääasiassa Suomessa ja Norjassa.

Peab Asfaltin ECO-Asfaltin valmistuksessa käytetään hiilineutraalia biopolttoainetta. Tuote on yhtä korkealaatuinen kuin ennenkin, mutta ympäristöystävällisempi.

Asfaltti ja ympäristö

Kestävän kehityksen tavoitteet ja toiminta ovat osa strategiaamme, josta vastaa yhtiön johto. Suunnitelmien toteutumista sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti johtamisen eri foorumeissa.

ECO-Asfalt™

Peab Asfaltin ECO-Asfaltin valmistuksessa käytetään hiilineutraalia biopolttoainetta. Tuote on yhtä korkealaatuinen kuin ennenkin, mutta ympäristöystävällisempi.