Mikkelin asfalttiasema

Ota yhteyttä:

Myynnin yhteystiedot

Jari Haikarainen
koneasemanhoitaja
p. 040 8268 306

Mikko Valkonen
koneasemanhoitaja
p. 040 7037 809

Osoite
Metsä-Sairilantie 19, 50100 Mikkeli