Haluamme olla hyvä naapuri

Tuotamme asfalttia asiakkaidemme, kuten kuntien, kaupunkien ja valtion tarpeisiin. Panostamme siihen, että asfaltti kestää pitkään ja valittu materiaali on kohteeseen paras mahdollinen. Palvelemme päällystys- ja asfalttiasioissa koko Suomessa.

Asfalttia lähialueen tarpeisiin

Asfaltintuotannossa oleellista on, että asfalttimassa ei saa jäähtyä asfalttiasemalta työmaalle kuljettamisen aikana. Koska asfalttiteitä on kaikkialla ja ne kuluvat käytössä, pitää myös asfalttiasemien sijainti olla tiheää. Asfalttiasemien sijainnissa oleellista on myös, että asfalttiin käytettävä kiviaines on lähellä. Kiviaines on bitumin lisäksi tärkein asfaltin raaka-aine. Kiviaineslouhoksen sijainnilla on merkitystä kustannuksiin ja kuljetuksista aiheutuvia päästöihin.

Ympäristönsuojelulaissa asfalttiasematoiminta on rekisteröitävää toimintaa. Rekisteröinti-ilmoituksessa on arvioitu mm. melun leviämistä toiminnasta sekä asfalttiasemasta aiheutuvia vuosipäästöjä.  
Asfalttiasema voi rekisteröinnin lisäksi vaatia ympäristöluvan, jos toiminta sijoittuu esimerkiksi pohjavesialueelle tai siitä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille. Aiheutuvan haitan suuruutta arvioi viranomainen.

Pääperiaatteena on, että naapuruussuhdehaitta perustuu todettuun kohtuuttomaan haittaan, eikä mahdolliset toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ympäristössä suoraan aiheuta luvantarvetta.   

Mikäli sinulla on kysyttävää voit lähettää sähköpostia osoitteella naapurit@peabasfalt.fi. Vastaamme mielellämme. Haluamme olla hyvä naapuri! 

Lahden asfalttiasema

Lahden asfalttiasemalla on otettu käyttöön uusi hajun seurantajärjestelmä. Alla olevien linkkien kautta näet hajun mahdollisen leviämissuunnan reaaliajassa kartalla, sekä voit tehdä hajuhavaintoja suoraan järjestelmän kautta. Järjestelmän tiedot perustuvat mittaustuloksiin, asfalttiaseman käyntitietoihin ja säädataan, jonka tuottaa asfalttiaseman oma sääasema.

Linkki tilannekuvaan

Linkki hajuilmoitukseen (vaatii sähköpostiosoitteen)

Linkki sää- ja hajuennusteeseen

Ota yhteyttä!

Asfalttiasemien Naapurit

Palautekanava Naapureille

Sähköposti: naapurit@peabasfalt.fi